Cada substància que conté un aliment acaba a les nostres cèl·lules, millorant la nostra salut i fins al nostre estat d’ànim. Una alimentació sana i conscient contribueix a construir una societat sana i conscient.

Cada dia hi ha més persones que saben i senten que hi ha una nova forma de viure i d’alimentar-se en harmonia amb l’entorn. Cultius que respecten els cicles de la terra, que creixen al seu ritme sense elements químics; animals que es crien sense estrès, ben alimentats i ben tractats.

A Taula Casolana volem posar el nostre granet de sorra a aquesta forma de viure, fent arribar a la gent productes vegetals i animals en les millors condicions de criança, conservació i sabor.
Aquesta és la nostra raó de ser i la nostra humil manera de tornar a la natura tot el que ens regala.